Is é Uisce Éireann an fóntas náisiúnta aonair atá freagrach as seirbhísí uisce phoiblí agus fuíolluisce in Éirinn agus tá sé de chúram air na córais uisce agus fuíolluisce a oibriú, a fheabhsú agus infheistiú iontu chun seirbhísí sábháilte, iontaofa agus ardchaighdeáin a sholáthar do chustaiméirí.

Tá Uisce Éireann freagrach as oibriú na seirbhísí uisce phoiblí agus fuíolluisce go léir, lena n-áirítear:

  • Bainistiú ar shócmhainní náisiúnta uisce agus fuíolluisce
  • Córais uisce agus fuíolluisce a chothabháil
  • Infheistíocht agus pleanáil
  • Tionscadail chaipitil a bhainistiú
  • Cúram custaiméirí agus billeála

Is fochuideachta de chuid Ervia é Uisce Éireann (ar a dtugtaí Bord Gáis Éireann roimhe seo) agus tá dhá scairshealbhóir aige, Ervia agus Rialtas na hÉireann. Is é Rialtas na hÉireann scairshealbhóir deiridh Uisce Éireann agus, ar an mbonn sin, is eintiteas faoi úinéireacht an stáit é Uisce Éireann.

Is é Uisce Éireann an t-aon phointe teagmhála do chustaiméirí tí agus gnó atá nasctha le seirbhísí soláthair uisce agus fuíolluisce. Is custaiméirí Uisce Éireann iad na custaiméirí go léir atá nasctha le córas líonra na príomhlíne uisce phoiblí nó leis an gcóras séarachais poiblí. Ciallaíonn sé sin má fhaigheann tú uisce ón bpríomhlíne phoiblí agus / nó má thagann d’fhuíolluisce isteach sa chóras séarachais poiblí, gur custaiméir de chuid Uisce Éireann thú.

Is é an CRF rialtóir eacnamaíoch Uisce Éireann agus is é an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) rialtóir comhshaoil Uisce Éireann. Tá MoU ag an CRF agus ag an EPA a éascaíonn comhar agus comhordú idir an dá ghníomhaireacht maidir le rialáil Uisce Éireann.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Uisce Éireann féach www.water.ie

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin ról don EPA féach www.epa.ie