Naisc le Líonra Uisce na hÉireann

Tá Uisce Éireann freagrach as naisc leis an líonra uisce poiblí agus fuíolluisce (Líonra Uisce na hÉireann). Formheasann an CRF beartas ceangail agus muirir cheangail Uisce Éireann. Má theastaíonn nasc uait le Líonra Uisce na hÉireann, ní mór duit teagmháil a dhéanamh go díreach le Irish Water. Is féidir sonraí iomlána faoi phróiseas ceangail Irish Water a rochtain ar a shuíomh Gréasáin anseo.

I mí na Nollag 2018 d’fhoilsigh an CRF cinneadh maidir le togra Uisce Éireann maidir le beartas nua um mhuirearú nasc náisiúnta. Bíonn tionchar ag an gcinneadh seo ar aon duine ar mian leis nasc a dhéanamh (nó nasc a mhodhnú) le Líonra Uisce na hÉireann. Tháinig beartas nua muirir nasc náisiúnta Irish Water i bhfeidhm an 1 Aibreán 2019.

Tá athrú tagtha ar na muirir as nasc agus leibhéal na seirbhíse ar féidir le custaiméirí a bheith ag súil leo ó Uisce Éireann maidir lena nasc nua. Tá beartas nua muirir ceangail náisiúnta Uisce Éireann níos cothroime ná an beartas muirir ceangail roimhe seo. Tá sé seo toisc go mbeidh na muirir agus na seirbhísí a gheobhaidh custaiméirí a nascann le líonra Uisce na hÉireann mar an gcéanna, is cuma cá háit sa tír a nascann tú. Tá beartas muirir nasc Uisce Éireann níos soiléire, níos trédhearcaí agus níos éasca le tuiscint ná na socruithe atá i bhfeidhm.

Is féidir sonraí iomlána faoi chinneadh an CRF a fháil sa chuid foilseachán ar ár suíomh Gréasáin. Tá beartas nua muirir ceangail Irish Water ar fáil ar shuíomh Gréasáin Irish Water.

Seirbhísí Forbróra

Más forbróir tú ar mian leat nasc a dhéanamh le líonra Uisce na hÉireann, beidh ort teagmháil a dhéanamh le Irish Water nó cuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin Irish Water chun tuilleadh faisnéise a fháil ar do nasc.

D’fhoilsigh Uisce Éireann Sonraí Caighdeánacha agus Cóid Chleachtais ag imlíniú riachtanais fhorbróirí agus treoir theicniúil maidir le bonneagar uisce agus / nó fuíolluisce a sholáthar atá le suiteáil i bhforbairtí. Féach an roinn Seirbhísí Forbróra ar shuíomh Gréasáin Irish Water le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Eolas Cúlra

Faoin Acht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2) 2013, agus ón 1 Eanáir 2014, bhí Uisce Éireann freagrach as táille a ghearradh ar naisc le Líonra Uisce na hÉireann.

Sular bunaíodh Uisce Éireann, leag Rialtas na hÉireann beartas um mhuirearú nasc le haghaidh naisc uisce agus fuíolluisce agus chuir 34 Údarás Áitiúil (LA) anois é i bhfeidhm. Faoi na socruithe reatha seo tá níos mó ná 900 muirear ceangail éagsúla ann mar tá modhanna éagsúla muirir ag gach Údarás Áitiúil. Athraíonn leibhéal na seirbhíse a fhaigheann tú freisin ag brath ar an Údarás Áitiúil a bhfuil tú ag nascadh leis.

I mí Dheireadh Fómhair 2014, i bhfianaise chastacht agus scála an chúraim a bhaineann le níos mó ná 900 muirear ceangail a chomhchuibhiú, d’ordaigh an CRF d’Uisce Éireann leanúint de pholasaithe muirir ceangail Údaráis Áitiúil atá ann cheana a chur i bhfeidhm go dtí go mbeidh beartas marthanach um nascadh nasc i bhfeidhm.

Chuir Uisce Éireann a mholtaí maidir le beartas nua um mhuirearú nasc faoi bhráid an CRF lena athbhreithniú i bhfómhar na bliana 2017. In Eanáir 2018 reáchtáil an CRF comhairliúchán poiblí 10 seachtaine ar mholtaí Uisce Éireann. Ina dhiaidh sin foilsíodh ár gcinneadh beartaithe a bhí oscailte le haghaidh tuairimí ar feadh 4 seachtaine eile.