Cur chun Cinn Sábháilteachta Gáis

Cuireann an CRF na teachtaireachtaí sábháilteachta gáis seo a leanas chun cinn:

Tá sé ríthábhachtach nuair a thugann duine den phobal éalú gás amhrasach nó boladh gáis faoi deara, go mbeadh a fhios acu na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

  • Cas as na fearais gháis uile,
  • Ná caith tobac nó ná húsáid lasair gan chosaint,
  • Ná díphlugáil aon rud leictreach nó ná cás aon rud leictreach air nó as
  • Oscail na doirse agus na fuinneoga.
  • Cuir glaoch ar 1850 20 50 50 agus tuairiscigh an teagmhas.

Sula nglacfaidh siad le hobair ar bith a bhaineann le tochailt, ba cheart do thríú páirtithe úsáid a bhaint as an bpróiseas diailigh sula dtochlóidh tú chun comhairle sábháilteachta a fháil. Is féidir é seo a dhéanamh trí ghlaoch ar 1850 42 77 47 nó trí ríomhphost a chur chuig dig@gasnetworks.ie.

Is gás an-nimhiúil é aonocsaíd charbóin, nach bhfuil dath, boladh nó blas ar bith agus is féidir leis scaoileadh ó aon bhreosla nuair a bhíonn sé dóite, lena n-áirítear gual, móin, ola, gás agus adhmad. Reáchtáiltear seachtain feasachta aonocsaíde carbóin gach bliain, ina gcuirtear béim ar na contúirtí a bhaineann le hAonocsaíd Charbóin. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, glaoigh ar 1850 79 79 79.

Cur Chun Cinn Leictreachais Shábháilte

Forbraíodh feachtas nua Safe Electric ag baint úsáid as ardáin teilifíse, raidió, na meáin chlóite agus na meáin dhigiteacha in 2017. Rinneadh feachtas bliantúil a reáchtáil gach bliain ó 2010.

Le blianta beaga anuas, ba é fócas an fheachtais feasacht an tomhaltóra a mhéadú maidir le Conraitheoir Leictreach Cláraithe a fhostú nuair a bhíonn oibreacha leictreacha á ndéanamh in áitreabh teaghlaigh, agus Teastas Críochnaithe a iarraidh i gcónaí nuair a bhíonn na hoibreacha leictreacha críochnaithe. Díreoidh an feachtas tomhaltóirí chuig www.safeelectric.ie chun REC a aimsiú. Athfhorbraíodh láithreán Gréasáin Safe Electric freisin in 2017.

Chomh maith le feasacht a fhorbairt maidir le branda Safe Electric i measc tomhaltóirí, tugadh chun suntais sna feachtais go bhfuil sé mídhleathach do neamh-RECanna an chuid is mó den obair leictreach in áitribh teaghlaigh a chur i gcrích.

Má tá cúis agat a bheith in amhras go bhfuil conraitheoir neamhchláraithe ag déanamh oibreacha leictreacha in áitreabh teaghlaigh, nó ag cur síos orthu féin ar bhealach gur dóigh gur REC iad, comhlánaigh an fhoirm le haghaidh oibreacha leictreachais neamhdhleathacha amhrasta de chuid Safe Electric.

Más mian leat gearán a dhéanamh faoi Chonraitheoir Leictreach Cláraithe atá cláraithe le Safe Electric, comhlánaigh foirm ghearáin Safe Electric.