Tá an fheidhm reachtúil ag an gCoimisiún um Rialáil Fóntais (CRF) gníomhaíochtaí conraitheoirí leictreachais a rialáil maidir le sábháilteacht. Comhlíonann an CRF an fheidhm seo trí scéim rialála an Chonraitheora Leictreachais Cláraithe (REC) (“an scéim”).

Is é Safe Electric a oibríonn an scéim thar ceann an CRF. Teastaíonn cáilíochtaí gairmiúla áirithe chun clárú na scéime a rochtain.

Faoin Treoir um Aitheantas Eorpach do Cháilíochtaí Gairmiúla (2005/36 / CE), má tá cáilíocht / cáilíochtaí gairmiúla ábhartha agat ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, ní mór duit iad a aithint sula bhféadann tú iarratas a dhéanamh ar chlárú scéime.

Chun go n-aithneofar do cháilíochtaí neamh-Ghaeilge, ní mór duit an fhoirm iarratais a chomhlánú a shonraíonn do cháilíocht (í) ghairmiúil agus do thaithí. Déanfaidh Painéal Saineolaithe athbhreithniú ar d’iarratas agus socróidh sé an féidir leat iarratas a dhéanamh chun clárú leis an scéim.

Tá feidhm ag an Treoir maidir le daoine incháilithe a bhfuil cáilíochtaí acu ó Bhallstát Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) nó atá aitheanta ag. Mar gheall ar na hamlínte atá leagtha amach sa Treoir, tabharfar tosaíocht d’iarratasóirí a chomhlíonann na riachtanais iomlána. Féadfar moill a chur ar iarratais ó thíortha nach tíortha LEE iad.

Léigh na doiciméid Nótaí Treorach agus Torthaí Riachtanacha Foghlama le do thoil sula gcomhlánaíonn tú an fhoirm iarratais.

 

Doiciméadú Tacaíochta thíos

Nasc leis an bhFoirm Iarratais

Íoslódáil an Fhoirm Iarratais (Doiciméad Word)

Nasc le Nótaí Treorach

Nasc le Toradh Foghlama Riachtanach Leictreach