Soláthraíonn an rannóg seo faisnéis faoi ról sábháilteachta fuinnimh CRF maidir le conraitheoirí leictreacha, suiteálaithe gáis, soláthar gáis, iompar agus stóráil, agus gníomhaíochtaí réamhtheachtacha eastósctha sábháilteachta agus taiscéalaíochta sábháilteachta peitriliam.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, cliceáil ar na cluaisíní ábhartha.

Tá roinn tiomnaithe um Shábháilteacht Fuinnimh ag an CRF atá freagrach as rialú sábháilteachta ar sholáthar gáis nádúrtha, tarchur, dáileadh, stóráil agus úsáid gáis, clárú conraitheoirí leictreacha agus suiteálaithe gáis ag comhlachtaí ainmnithe, agus le rialú gníomhaíochtaí réamhtheachtacha peitriliam ainmnithe.

Go sonrach, tugann an tAcht um Rialáil Leictreachais, 1999, arna leasú le píosaí reachtaíochta éagsúla, freagrachtaí CRF i réimsí sábháilteachta leictreachais, gáis agus peitriliam. Áiríonn sé seo na feidhmeanna seo a leanas:

  • Gníomhaíochtaí conraitheoirí leictreacha a rialáil maidir le sábháilteacht
  • Gníomhaíochtaí gnóthais gáis nádúrtha agus sealbhóirí ceadúnas sábháilteachta LPG a rialáil maidir le sábháilteacht
  • Gníomhaíochtaí suiteálaithe gáis nádúrtha agus LPG a rialáil maidir le sábháilteacht
  • Sábháilteacht na gcustaiméirí gáis nádúrtha agus LPG agus an phobail i gcoitinne a chur chun cinn maidir le húsáid shábháilte gáis
  • Gníomhaíochtaí taiscéalaíochta agus eastósctha gnóthas peitriliam, oibreoirí agus úinéirí a rialáil

Le haghaidh tuilleadh faisnéise agus forbhreathnú ar róil CRF maidir le sábháilteacht fuinnimh, féach bileog fíricí CRF um Shábháilteacht Fuinnimh atá le fáil tríd an leathanach cuardaigh Foilseachán.