Forbhreathnú

San earnáil mhiondíola gáis tá dhá ghníomhaíocht ar leithligh ann - gníomhaíocht lastóra agus soláthraí. Tugann lastóir gáis gás isteach sa chóras iompair le seachadadh chuig tithe agus áitribh aonair. Déanann Líonraí Gáis Éireann (OIN) bainistiú ar an gcóras iompair faoi shocruithe conarthacha (an Cód Oibríochtaí) idir lastóirí agus OIN. Feidhmíonn roinnt custaiméirí deiridh an-mhór mar a lastóir féin. Mar sin féin, caithfidh soláthraí gáis a bheith ag formhór na gcustaiméirí a dhéanann conradh leo chun gás a dhíol. Ní mór do sholáthraithe gáis nádúrtha agus lastóirí gáis nádúrtha araon a bheith ceadúnaithe ag an CRF.

Loingseoireacht Gháis Nádúrtha:

An Fhoirm Iarratais ar Cheadúnas Loingseoireachta Gáis Nádúrtha - PDF

Nótaí Treorach maidir le Loingseoireacht Gháis Nádúrtha - PDF

Soláthar Gáis Nádúrtha:

An Fhoirm Iarratais ar Cheadúnas Soláthair Gáis Nádúrtha - PDF

Nótaí Treorach maidir le Soláthar Gáis Nádúrtha - PDF

Ní mór do lastóirí gáis ionchasacha agus do sholáthraithe roinnt ceanglais tionscail a chomhlíonadh. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an láithreán gréasáin seo a leanas:

  • GNI - Tá Líonraí Gáis Éireann freagrach as an rochtain ar chóras píblíne gáis nádúrtha na hÉireann a bhainistiú do gach Lastóir.

Táillí Iarratais

Is é an táille ar iarratas ar Cheadúnas Gáis Loingseoireachta €5,000. D’fhéadfaí an táille seo a athbhreithniú ó am go ham. Tabhair faoi deara le do thoil go n-áirítear leis an méid sin measúnú ar Cheadúnas Soláthair Gáis más mian leis an iarratasóir iarratas a dhéanamh ar an gceadúnas sin.

Is é an táille ar iarratas ar Cheadúnas Gáis Nádúrtha a sholáthar €5,000. D’fhéadfaí an táille seo a athbhreithniú ó am go ham. Tabhair faoi deara go n-áirítear leis an méid sin measúnú ar Cheadúnas Loingseoireachta Gáis Nádúrtha. Éilíonn Coinníoll 2 den Cheadúnas Soláthair Gháis Nádúrtha go mbeadh Ceadúnas Ceadúnaithe Gáis Nádúrtha ag sealbhóirí ceadúnais

Sannadh agus Aistriú, Athrú Rialaithe, Síntí agus Cúlghairm

Tar éis ceadúnas a dheonú agus a eisiúint, féadfaidh ceadúnaithe toiliú a iarraidh ar an CRF le haghaidh gníomhartha ina dhiaidh sin.

  • Sannadh agus Aistriú
  • Athrú Rialaithe
  • Síntí
  • Cúlghairm

 

1.    Tasc agus Aistriú - Coinníoll 5

Tá forálacha i ngach Ceadúnas Soláthair Leictreachais a eisítear maidir le sannadh / aistriú an cheadúnais. Is féidir an ceadúnas a shannadh do dhuine ar bith eile nuair a bhíonn siad in ann coinníollacha an cheadúnais a chomhlíonadh. Ní mór go mbeadh na cumais chéanna acu leis an sealbhóir ceadúnais bunaidh.

I gcás sannadh / aistriú tá ceanglas ann fógra a thabhairt don CRF roimh an sannadh / aistriú. Leis sin is féidir leis an CRF anailís a dhéanamh ar oiriúnacht an tsealbhóra cheadúnais nua atá beartaithe.

2. Athrú rialaithe - Coinníoll 6

Ciallaíonn an t-athrú téarma go n-athraíonn smacht tromlaigh an cheadúnaí trí dhíol sócmhainní nó trí scaireanna a dhíol. Sa chás go n-eascraíonn athrú rialaithe níl aon cheanglas ceadúnais ann chun cead a fháil roimh ré ón CRF . Ba cheart fógra a chur chuig an CRF maidir leis, áfach, laistigh de 3 mhí ón athrú ar rialú.

3. Síneadh

Faoi Sceideal 2 den Cheadúnas Soláthair Leictreachais, féadfaidh an Coimisiún an ceadúnas a chúlghairm murar thosaigh an Ceadúnaí g seoladh an Ghnó Soláthair laistigh de 6 mhí ón dáta a thagann an ceadúnas i bhfeidhm. Is féidir le CRF síneadh a dheonú má bhíonn sé sásta leis go bhfuil an mhoill thar smacht réasúnta an cheadúnaí.

Nuair atá an CRF sásta go bhféadfar síneadh a dheonú eisítear litir tríd an bpost chuig sealbhóir an cheadúnais chomh maith le cóip scanáilte tríd an ríomhphost.

4. Cúlghairm

Is féidir cúlghairm a dhéanamh le toiliú an cheadúnaí nó an deontaí nó ag an CRF de réir na bhforas le cúlghairm a chuirtear ar fáil i Sceideal 1 den cheadúnas. Éilíonn sé comhaontú an cheadúnaí agus / nó fógra 30 lá. Dhéanfadh CRF teagmháil leis an gceadúnaí sula mbreithneofaí cúlghairm.