Conas iarratas a dhéanamh

Déan teagmháil leis an bhfoireann um Chreat Sábháilteachta Gáis ar 01 4000 800

Dearbhú Comhlíonta

Déanann an CRF monatóireacht ar chomhlíonadh maidir le cás sábháilteachta gnóthais trí iniúchtaí agus cigireachtaí rialta a dhéanamh ar ghnóthais cheadúnaithe gáis nádúrtha agus LPG

Tá cumhachtaí suntasacha forfheidhmithe ag an CRF nuair a fhaightear amach nach bhfuil gnóthais ag comhlíonadh a gcásanna sábháilteachta, lena n-áirítear an chumhacht chun ordú a thabhairt do ghnóthas plean feabhsúcháin a chur isteach agus fógraí feabhsúcháin agus toirmisc a sheirbheáil. Ina theannta sin, is féidir fíneáil suas le €25,000 a ghearradh ar ghnóthais mar gheall ar mhainneachtain gníomhartha forfheidhmithe a chomhlíonadh.

Tá na cumhachtaí seo leagtha amach san Acht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2012 a leasaíodh leis an Acht um Rialáil Leictreachais 1999 arna leasú.

Ceadúnais Sábháilteachta LPG

Thug an CRF Ceadúnais Sábháilteachta LPG do na gnóthais LPG seo a leanas de réir alt 9JE (3) den Acht um Rialáil Leictreachais 1999, arna leasú leis an Acht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2012:

  1. Calor Teoranta
  2. Flogas Ireland Limited

Tá na Ceadúnais seo ar fáil le feiceáil thíos mar a éilítear le hAlt 9JE (15) den Acht um Rialáil Leictreachais 1999, arna leasú.