Deimhniú HE CHP

Is é an CRF an comhlacht ceaptha chun CHP Ardéifeachtúlachta (HE CHP) a dheimhniú mar atá leagtha amach in IR 298, 299 agus 499 de 2009. Chun go mbeidh gineadóir deimhnithe de réir HE CHP, caithfidh sé cloí le critéir áirithe mar atá leagtha amach i ndoiciméid CRF / 12/125, CRF / 12/184 agus CRF / 16/153. Tá próiseas caighdeánaithe curtha i bhfeidhm ag an CRF chun athbhreithniú agus measúnú a dhéanamh ar iarratais ó ghineadóirí. Tar éis deimhniúcháin, beidh gineadóirí faoi réir tuairisciú tréimhsiúil leanúnach agus réimeas iniúchóireachta a dhéanamh lena gcinnteofar stóinseacht an phróisis deimhniúcháin.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do pháirtithe a dhéanann iarratas ar dheimhniú foirm iarratais chomhlánaithe a chur isteach agus doiciméid tacaíochta ábhartha a sholáthar don CRF lena n-athbhreithniú agus lena measúnú. Tá an próiseas iarratais ar dheimhniú clúdaithe i ndoiciméid CRF / CRF / 12/125, CRF / 12/184 agus CRF / 16/153.

Táillí

Níl aon táillí i bhfeidhm faoi láthair.

Dearbhú Comhlíonta

Tar éis deimhniúcháin, beidh gineadóirí faoi réir tuairisciú tréimhsiúil leanúnach agus réimeas iniúchóireachta a dhéanamh lena gcinnteofar stóinseacht an phróisis deimhniúcháin.