Forbhreathnú

De bhun Alt 48 agus Alt 49 den Acht um Rialáil Leictreachais 1999 tá feidhmeanna ag an CRF maidir le haistriú chumhachtaí an Bhoird le hAlt 51, Alt 52 (1) agus Alt 53 (1) go (5) agus (9) den Acht Leictreachais (Soláthar) (arna leasú) 1927. Le toiliú Alt 48 tugtar cumhacht d'iarratasóirí línte leictreacha a leagan trasna sráide, bóthair, iarnróid nó trambhealaí nó fúthu, agus an ceart aon sráid, bóthar, iarnród nó trambhealach a bhriseadh chun na críche sin. Le toiliú Alt 49 tugtar cumhacht d'iarratasóirí línte leictreacha a leagan ar aon talamh nó faoi thalamh nach sráid, bóthar, iarnród, nó trambhealach é.

Mar gheall ar chineál na gcumhachtaí ar thailte a thugtar don iarratasóir le toiliú Alt 48 nó Alt 49, tá próiseas caighdeánaithe forbartha ag an CRF  chun iarratais a athbhreithniú agus a mheasúnú.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do pháirtithe a dhéanann iarratas ar thoiliú Alt 48 nó Alt 49 foirm iarratais chomhlánaithe a chur isteach agus doiciméid tacaíochta ábhartha a sholáthar don CRF lena n-athbhreithniú agus lena measúnú.

Má tá aon cheist agat maidir le toiliú Alt 48 nó Alt 49, déan teagmháil leis an CRF ag consentapplication@cru.ie.

Seachas sin, tá an próiseas iarratais ar thoilithe clúdaithe ag doiciméid CRF, ar féidir leat a fháil anseo anois.

Táillí

Níl aon táillí i bhfeidhm faoi láthair.