Forbhreathnú

Is é ról an CRF Ceadúnais a dheonú, a chúlghairm agus a fhorfheidhmiú. Féadfaidh an CRF ceadúnas a dheonú chun leictreachas a sholáthar faoi alt 14 (1) den Acht um Rialáil Leictreachais, 1999. Éilíonn aon duine nó cuideachta a bhfuil sé ar intinn aige leictreachas a sholáthar do chustaiméirí deiridh ceadúnas soláthair a fháil ón CRF.

Déantar iarratais ar cheadúnas soláthair leictreachais go díreach chuig an CRF. Ní mór iarratais a dhéanamh ag baint úsáid as an bhFoirm Iarratais ar Cheadúnas Soláthair CRF. Próiseálfaidh an CRF iarratais nuair a chuirfear an fhaisnéis go léir a iarrtar san fhoirm sin isteach. Faoi láthair baineann na ceanglais sin le gach iarratasóir ar cheadúnas soláthair beag beann ar mhéid ghnó soláthair pleanáilte an iarratasóra.

Soláthar Leictreachais:

An Fhoirm Iarratais ar Cheadúnas Soláthair Leictreachais - formáid PDF

Nótaí Treorach an Cheadúnais Soláthair Leictreachais - formáid PDF

Doiciméid agus Nósanna Imeachta Tacaíochta

Caithfidh soláthraithe leictreachais ionchasacha roinnt ceanglais tionscail a chomhlíonadh. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar na láithreáin ghréasáin seo a leanas:

  • Is feidhm RMDS - Seirbhís Dearaidh an Mhargaidh Mhiondíola (RMDS) an fheidhm “imfhálaithe” laistigh de Líonraí BSL atá freagrach as gach gné de dhearadh an mhargaidh leictreachais mhiondíola thar ceann an CRF.
  • SEMO - Oibreoir Margaidh Leictreachais Aonair (SEMO) a éascaíonn feidhmiú agus riarachán leanúnach an Mhargaidh Aonair Leictreachais.

Táille Iarratais

Is é an táille ar iarratas ar Cheadúnas Soláthair €254. D’fhéadfaí an táille seo a athbhreithniú ó am go ham.

Sannadh agus Aistriú, Athrú Rialaithe, Síntí agus Cúlghairm

Tar éis ceadúnas a dheonú agus a eisiúint, féadfaidh ceadúnaithe toiliú a iarraidh ar an CRF le haghaidh gníomhartha ina dhiaidh sin.

  • Tasc agus Aistriú
  • Athrú Rialaithe
  • Síntí
  • Cúlghairm

1. Sannadh agus Aistriú - Coinníoll 16

Tá forálacha i ngach Ceadúnas Soláthair Leictreachais a eisítear maidir le sannadh / aistriú an cheadúnais. Is féidir an ceadúnas a shannadh do dhuine ar bith eile nuair a bhíonn siad in ann coinníollacha an cheadúnais a chomhlíonadh. Ní mór go mbeadh na cumais chéanna acu leis an sealbhóir ceadúnais bunaidh.

I gcás sannadh / aistriú tá ceanglas ann fógra a thabhairt don CRF roimh an sannadh / aistriú. Leis sin is féidir leis an CRF anailís a dhéanamh ar oiriúnacht an tsealbhóra cheadúnais nua atá beartaithe.

2. Athrú rialaithe - Coinníoll 17

Ciallaíonn an t-athrú téarma go n-athraíonn smacht tromlaigh an cheadúnaí trí dhíol sócmhainní nó trí scaireanna a dhíol. Sa chás go n-eascraíonn athrú rialaithe níl aon cheanglas ceadúnais ann chun cead a fháil roimh ré ón CRF. Ba cheart fógra a chur chuig an CRF maidir leis, áfach, laistigh de 3 mhí ón athrú ar rialú.

3. Síneadh

Faoi Sceideal 2 den Cheadúnas Soláthair Leictreachais, féadfaidh an Coimisiún an ceadúnas a chúlghairm murar thosaigh an Ceadúnaí ag seoladh an Ghnó Soláthair laistigh de 6 mhí ón dáta a thagann an ceadúnas i bhfeidhm. Is féidir le CRF síneadh a dheonú má bhíonn sé cinnte leis go bhfuil an mhoill thar smacht réasúnta an cheadúnaí.

Nuair atá an CRF sásta go bhféadfar síneadh a dheonú eisítear litir tríd an bpost chuig sealbhóir an cheadúnais chomh maith le cóip scanta tríd an ríomhphost.

4. Cúlghairm

Is féidir cúlghairm a dhéanamh le toiliú an cheadúnaí nó an deontaí nó ag an CRF de réir na bhforas le cúlghairm a chuirtear ar fáil i Sceideal 2 den cheadúnas. Éilíonn sé comhaontú an cheadúnaí agus / nó fógra 30 lá. Dhéanfadh CRF teagmháil leis an gceadúnaí sula mbreithneofaí cúlghairm.