Tá na líonraí fuinnimh comhdhéanta de na mílte ciliméadar de phíblínte agus sreanga a tharchuireann gás agus leictreachas chuig custaiméirí ar fud na tíre.

Feidhmíonn líonraí fuinnimh ar dhá leibhéal – tarchur agus dáileadh. Cuimsíonn líonraí tarchurtha na línte ardvoltais agus ardbhrú. Cuimsíonn líonraí dáileacháin na línte ísealvoltais agus ísealbhrú

Is monaplachtaí nádúrtha iad líonraí fuinnimh, bíonn monaplacht nádúrtha ann nuair ab ionann an líon is éifeachtaí cuideachtaí a chuireann seirbhís ar fáil agus ceann amháin. Mar shampla, ní bheadh ciall le dhá líonra leictreachais ar leith a thógáil a bheadh in iomaíocht lena chéile do na custaiméirí céanna. Dhéanfadh sé seo billí custaiméirí leictreachais a mhéadú agus go bunúsach bheadh custaiméirí leictreachais ag íoc as dhá líonra leictreachais ar leith in ionad ceann amháin.

 

 

Tá ról tábhachtach ag an CRF maidir le gníomhaíochtaí monaplachtaí nádúrtha a rialáil chun leasanna na gcustaiméirí a chosaint agus chun slándáil an tsoláthair a choinneáil, déanann an CRF é seo ar an mbealach seo a leanas:

  • Cuideachtaí líonra fuinnimh a cheadúnú lena chinntiú go ndéantar iad a rialú i gcomhréir le riachtanais reachtaíochta.
  • A chinntiú go bhfuil gach infheistíocht i líonraí éifeachtach agus go soláthraíonn sé an toradh is fearr do chustaiméirí.
  • A chinntiú go bhfreastalaíonn naisc líonra agus rochtain ar riachtanais na gcóras, agus go dtacaíonn siad le seachadadh spriocanna náisiúnta ag an am céanna.
  • Ár gcumhachtaí a úsáid chun monatóireacht a dhéanamh, agus aghaidh a thabhairt ar aon iompraíocht nó cleachtais a d’fhéadfadh drochthionchar a imirt ar an mbealach a fheidhmíonn margaí agus líonraí.

Chun slándáil soláthair na hÉireann a fheabhsú, tá naisc fhisiciúla ag gréasáin fuinnimh na hÉireann le córais tíortha eile trí idirnascairí, trínar féidir fuinnimh a aistriú thar theorainneacha.

Ceadúnais agus sealbhóirí:

Ní mór do chuideachtaí ceadúnas a bheith acu arna eisiúint ag an CRF chun leictreachas nó gás a dháileadh tríd an líonra fuinnimh. Tá coinníollacha sna ceadúnais a chuireann teorainn, i measc rudaí eile, ar an méid ioncaim is féidir leis na cuideachtaí líonra rialaithe a ghnóthú óna gcustaiméirí. Is iad na sealbhóirí ceadúnais líonra reatha in Éirinn: ESB Networks (oibreoir agus úinéir an líonra dáileacháin leictreachais), EirGrid (oibreoir líonra tarchurtha leictreachais), agus Líonraí Gáis Éireann (úinéir agus oibreoir an líonra gáis). Le haghaidh tuilleadh eolais ar na ceadúnais reatha féach an chuid Comhlíonta agus Forfheidhmithe ar ár láithreán gréasáin. Clúdaíonn ceadúnais eile giniúint, soláthraithe agus lastóirí agus is féidir iad a fháil sa chuid ceadúnaithe dár láithreán gréasáin.