Is é ról an CRF rialáil agus maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt inbhuanaithe na margaí miondíola gáis agus leictreachais ar mhaithe le gach custaiméir. Is é ár bpríomhfhócas monatóireacht éifeachtach agus forbairt beartas agus próiseas a thabharfaidh ardleibhéal cosanta do chustaiméirí agus a chuirfidh iomaíocht chun cinn i margaí mórdhíola agus miondíola araon.

Tá roinnt sainchúraimí ag an CRF sa réimse seo, lena n-áirítear:

  • Maoirseacht a dhéanamh ar an Margadh Leictreachais Aonair agus an margadh fuinnimh inmheánach uile-Eorpach a chur i bhfeidhm
  • Forbairt beartais miondíola agus cosanta tomhaltóirí
  • Soláthraithe fuinnimh a cheadúnú agus a chinntiú go gcomhlíonfar oibleagáidí ceadúnais agus rialála
  • Monatóireacht a dhéanamh ar na margaí miondíola gáis agus leictreachais
  • Comhordú ar uasghrádú an mhéadair chliste
  • Creidiúnú láithreán gréasáin comparáide praghsanna.