Leagann an chuid seo amach príomhghníomhaíochtaí Comhlíonta agus Forfheidhmithe an CRF sna réimsí seo a leanas;