Tá ról ag an CRF maidir le tomhaltóirí fuinnimh agus uisce a chosaint. Bealach amháin a dhéanann an CRF é seo trí “leabhair rialacha’ a chur i bhfeidhm maidir leis an gcaoi a gcaithfidh soláthraithe fuinnimh agus Uisce Éireann déileáil le custaiméirí.

Glaoimid na Lámhleabhair Soláthraithe ar na cáipéisí seo. Tá Lámhleabhair ar leithligh ann le haghaidh fuinnimh agus uisce, ach leagann gach ceann acu meascán de phrionsabail agus rialacha nach mór do na cuideachtaí a leanúint.

Éilíonn na Lámhleabhair ar gach soláthróir fuinnimh agus ar Uisce Éireann roinnt Cód Cleachtais a tháirgeadh thar réimsí éagsúla. Ina measc seo tá saincheisteanna cosúil le margaíocht, billeáil, dícheangail, láimhseáil gearán agus custaiméirí leochaileacha. Éilíonn na Lámhleabhair ar na cuideachtaí Cairt Chustaiméirí a sholáthar. Ráthaíonn an Chairt a gCóid Chleachtais, ag leagan amach na seirbhísí a sholáthraítear agus na leibhéil cháilíochta seirbhíse a thairgtear. Caithfidh sé a leagan amach freisin conas a dhéanfaidh siad custaiméirí a chúiteamh agus a aisíoc nuair nach gcomhlíontar leibhéil cháilíochta seirbhíse.

Tá faisnéis ar shuíomh Gréasáin CRF faoi na príomhphointí a chuimsítear i ngach Cód Cleachtais. Tá faisnéis faoi chearta na gcustaiméirí i ngach cuid den Lámhleabhar Soláthraithe Fuinnimh ar an leathanach um Chosaint Custaiméirí Fuinnimh ar ár suíomh Gréasáin. Agus más mian leat eolas a fháil faoi Lámhleabhar Custaiméirí Uisce na hÉireann, is féidir leat cuairt a thabhairt ar an leathanach um Chosaint Custaiméirí Uisce.

Más mian leat an leagan iomlán den lámhleabhar maidir le fuinneamh nó uisce a léamh, is féidir leat na cáipéisí iomlána a fháil ag na naisc thíos:

Téigh ar do chearta

An bhfuil aithne agat ar do chearta mar chustaiméir gáis agus leictreachais?
Téigh ar do chearta anseo.

 

Téigh ar do chearta

An bhfuil aithne agat ar do chearta mar chustaiméir gáis agus leictreachais?
Téigh ar do chearta anseo.