D’fhéadfadh go mbeadh custaiméirí i gcásanna leochaileacha ag amanna éagsúla. D’fhéadfadh deacrachtaí a bheith leis seo do chustaiméirí agus iad ag déileáil lena soláthraithe agus le hoibreoirí líonra. Tá na custaiméirí seo i dteideal cosanta breise.

Cad iad na Cosaintí atá i bhfeidhm do Chustaiméirí Soghonta?

Cibé an custaiméir fuinnimh nó custaiméir de chuid Uisce Éireann tú, tá raon beart cosanta breise i bhfeidhm do chustaiméirí leochaileacha cláraithe. Cuimsíonn sé seo bearta maidir le cumarsáid, dícheangal agus réimsí tábhachtacha eile.

Tá cód cleachtais curtha le chéile ag gach soláthróir fuinnimh agus Uisce Éireann ar chustaiméirí leochaileacha. Déanann an CRF monatóireacht agus iniúchadh ar chomhlíonadh na gCód Cleachtais seo chun a chinntiú go gcosnaítear custaiméirí leochaileacha. Féadfaidh tú athbhreithniú a dhéanamh freisin ar dhoiciméad an CRF ag taispeáint na bpríomhphointí a chaithfear a áireamh sa chód cleachtais. Tá nasc sa chuid roimhe seo leis an doiciméad sin.

An Custaiméir Leochaileach mé?

D'fhéadfá a rangú mar chustaiméir leochaileach má chomhlíonann tú na critéir seo a leanas:

  • Má tá tú ag brath go criticiúil ar threalamh leictreach. Áirítear leis seo (ach níl sé teoranta dóibh) gairis chosanta beatha, teicneolaíochtaí cúnta chun tacú le trealamh maireachtála neamhspleách agus míochaine, nó
  • Má tá tú i mbaol mór dícheangail i rith míonna an gheimhridh ar chúiseanna a bhaineann le haois aosta nó le sláinte choirp, chéadfach, intleachtúil nó mheabhrach.

Maidir le custaiméirí Uisce Éireann, d’fhéadfaí tú a rangú mar chustaiméir leochaileach má chomhlíonann tú na critéir seo a leanas:

  • Má tá tú ag brath go criticiúil ar uisce dá riachtanais mhíochaine, nó
  • Más gá cúiseanna breise a bheith agat chun cumarsáid a dhéanamh le, nó chun seirbhísí a fháil, ó Uisce Éireann, ar chúiseanna a bhféadfadh aois nó cúiseanna sláinte coirp, céadfach, intleachtúil nó sláinte meabhrach a bheith iontu.

Cad ba cheart dom a dhéanamh más Custaiméir Leochaileach mé?

Más custaiméir leochaileach tú, is tábhachtach an rud é do sholáthraí fuinnimh agus / nó Uisce Éireann a chur ar an eolas. Ceanglaítear ar sholáthraithe fuinnimh agus Uisce Éireann clár de chustaiméirí leochaileacha a bhunú, a chothabháil agus a nuashonrú go rialta. Caithfidh siad céimeanna réasúnta a ghlacadh freisin chun custaiméirí tí ba cheart a áireamh a aithint; is fútsa atá sé freisin a chur in iúl dóibh más custaiméir leochaileach tú.

Ceanglaítear ar sholáthraithe fuinnimh agus Uisce Éireann bealach éasca agus saor in aisce a sholáthar do chustaiméirí chun clárú mar chustaiméir leochaileach. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do sholáthraí chun plé a dhéanamh ar conas is féidir leat clárú mar chustaiméir leochaileach.