Tá an Fhoireann Cúraim Custaiméirí anseo chun cabhrú le custaiméirí baile agus gnóthais bheaga a bhfuil ceisteanna nó gearáin acu maidir le fuinneamh nó uisce. Déileálfaimid leis na mílte teagmhálacha ón gcustaiméir gach bliain agus oibrímid chun faisnéis chabhrach chruinn a sholáthar dóibh.

Cuirimid tuarascáil ar fáil gach bliain, ag leagan amach líon agus cineál na dteagmhálacha a fuaireamar i rith na bliana. Tá faisnéis sa tuarascáil faoi na gearáin a cuireadh isteach i gcoinne gach soláthróra agus tá cás-staidéir ann faoi chuid de na gearáin a rinneamar imscrúdú orthu.

Tá ról tábhachtach againn freisin maidir le faisnéis a bhailiú ó chustaiméirí faoina dtaithí le soláthróir fuinnimh, oibreoirí líonra agus Uisce Éireann. Úsáidimid an fhaisnéis seo chun aiseolas a sholáthar do na Rannáin ábhartha laistigh den CRF agus cabhraíonn sé seo leo beartais a fhorbairt a thugann aghaidh ar na saincheisteanna a ardaíodh agus a fheabhsaíonn cosaint custaiméirí. 

Tá cairt do chustaiméirí ag an bhFoireann Cúraim Custaiméirí a leagann amach ár mbunluachanna agus a thugann mionsonraí ar ár ngealltanais do chustaiméirí. Más mian leat cóip a athbhreithniú, ansin oscail ár gCairt do Chustaiméirí.

Sonraí Teagmhála

Tá an Fhoireann Cúraim Custaiméirí anseo chun cabhrú leat. Má tá ceist agat faoi leictreachas, gás, uisce nó aon rud atá léite agat ar shuíomh Gréasáin CRF, bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn ag baint úsáide as ceann de na modhanna teagmhála atá leagtha amach thíos.

Is féidir ár bhFógra Príobháideachais a fháil anseo.

Ríomhphost: customercare@cru.ie

Teileafón: 1890 404 404

Scríbhneoireacht: An Fhoireann Cúraim Custaiméirí, an Coimisiún um Rialáil Fóntais, P.O. Bosca 11934, Baile Átha Cliath 24

Seirbhís Trí Ghaeilge

Déanfaidh an Coimisiún gach iarracht freastal ar chustaiméirí ar mian leo a ngnó a dhéanamh trí Ghaeilge.