Soláthraíonn an CRF seirbhís réiteach díospóide atá éasca agus éasca agus neamhspleách. Tá an tseirbhís seo ar fáil do gach custaiméir leictreachais, gáis nó Uisce Éireann a bhfuil díospóid gan réiteach acu i gcoinne a sholáthraí fóntais.

Tá go leor faisnéise ann faoi conas gearán a dhéanamh leis an CRF agus an méid is féidir leat a bheith ag súil leis nuair a dhéanann tú gearán sa chuid Déan Gearán den láithreán gréasáin.

Is comhlacht faofa Réiteach Díospóide é an CRF faoi Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Réiteach Malartach Díospóide i gcomhair Díospóidí Tomhaltóirí) 2015. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoi seo anseo.