De réir alt 26 (2) den Acht um Míchumas 2005, tá Oifigigh Rochtana ceaptha ag an CRF chun cabhrú le daoine faoi mhíchumas rochtain a fháil ar ár seirbhísí.

Tá na hOifigigh Rochtana freagrach as cúnamh agus treoir a sholáthar nó a eagrú do dhaoine faoi mhíchumas a fhaigheann rochtain ar sheirbhísí a sholáthraíonn an CRF agus go ginearálta gníomhú mar phointe teagmhála do dhaoine faoi mhíchumas ar mian leo rochtain a fháil ar sheirbhísí den sórt sin. Is iad seo a leanas na sonraí teagmhála:

Ríomhphost: accessofficer@cru.ie

Post: Oifigeach Rochtana, an Coimisiún um Rialáil Fóntais, An Malartán, Cearnóg Belgard Thuaidh, Tallaght, Baile Átha Cliath 24, D24 PXW0

Fón: (01) 4000 800 Facs: (01) 4000 850

 

Gearáin Inrochtaineachta

Féadfaidh aon duine gearán a dhéanamh i gcoinne an CRF atá den tuairim nach bhfuil an CRF ag comhlíonadh fhorálacha ábhartha an Achta um Míchumas, 2005. Tá mionsonraí déanta ag an CRF ar an nós imeachta gearán, lena n-áirítear sonraí faoi conas gearán a dhéanamh. Más mian leat an nós imeachta a athbhreithniú, oscailNós Imeachta Gearán CRU faoi Alt 38 den Acht um Míchumas 2005.

Tabhair faoi deara le do thoil go gcaithfear an gearán a dhéanamh i scríbhinn le hOifigeach Fiosrúcháin CRF. Is iad seo a leanas na sonraí teagmhála:

Ríomhphost: inquiryofficer@cru.ie

Post: An tOifigeach Fiosrúcháin,

                 An Coimisiún um Rialáil Fóntais, An Malartán,

Cearnóg Belgard Thuaidh, Tallaght, Baile Átha Cliath 24, D24 PXW0.

                 Facs: (01) 4000 850