An raibh a fhios agat go bhfuil sé mídhleathach d’aon duine seachas Suiteálaí Gáis Cláraithe (RGI) oibreacha gáis a dhéanamh i do theach? Rialaíonn an CRF gach suiteálaí gáis a dhéanann obair i do theach tríd an scéim Suiteálaí Gáis Cláraithe (RGI), atá á bhainistiú ag Clár Suiteálaithe Gáis na hÉireann (RGII).

Tá an scéim RGI i bhfeidhm chun a chinntiú go bhfuil clár iomlán suiteálaithe gáis ann. Caithfidh duine ar bith ar mian leis oibreacha gáis a dhéanamh i dteaghlaigh clárú le RGII. Déanann siad RGIanna a mheas go rialta lena chinntiú go bhfuil siad ag feidhmiú de réir na gcaighdeán sábháilteachta náisiúnta iomchuí.

Cinntíonn an scéim RGI go ndéanann RGI inniúil gach obair gáis baile. Trí RGI a úsáid is féidir leat a bheith muiníneach go bhfuil tú ag plé le suiteálaí oilte a bhfuil an saineolas riachtanach aige i sábháilteacht gáis chun a chinntiú go bhfuil do shuiteáil gáis sábháilte agus go bhfuil árachas iomlán acu. Caithfidh gach RGI Dearbhú Deimhnithe Comhréireachta (Teastais Críochnaithe) a sholáthar do chustaiméirí chun a thaispeáint go bhfuil na hoibreacha críochnaithe sábháilte agus suas le caighdeán. Sin é an fáth nár cheart duit ach RGI a úsáid agus Teastas Críochnaithe a fháil i gcónaí le haghaidh aon obair a dhéanann siad i do theach.

Le tuilleadh a fháil amach faoin scéim RGI, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin RGII. Tá réimse comhairle agus faisnéise úsáideacha ar an suíomh Gréasáin agus is féidir teacht air trí chliceáil ar an gcnaipe ar dheis.

Tá tuilleadh faisnéise ann faoi ról na CRUanna a rialaíonn sábháilteacht Suiteálaithe Gáis Cláraithe sa chuid sábháilteachta ar ár suíomh Gréasáin.

Conas a Aimsím Suiteálaí Gáis Cláraithe?

Tá clár de na RGIanna go léir ag RGII agus is féidir leat ceann i do cheantar a fháil ar a suíomh Gréasáin. Ligeann a suíomh Gréasáin duit liosta na gconraitheoirí cláraithe i do réimse ar leith a chuardach agus ansin is féidir leat ceann a roghnú ar mhaith leat teagmháil a dhéanamh leis. Chun RGI a chuardach téigh go dtí an leathanachAimsigh Suiteálaí Gáis ar a suíomh Gréasáin.

Conas a Thuairiscím Oibreacha Neamhdhleathacha?

Má tá amhras ort go bhfuil duine éigin atá ag suiteáil, ag seirbhísiú, ag deisiú fearais gháis nó ag píopaí gan a bheith cláraithe le RGII, ba cheart duit é sin a thuairisciú do RGII. d’fhonn aon ghníomhaíocht den sórt sin a thuairisciú ba chóir duit dul chuig an leathanach Tuairiscigh Suiteálaí Gáis Neamhdhleathachar shuíomh Gréasáin RGII.

Conas a Dhéanann Gearán faoi Suiteálaí Cláraithe Gáis?

Más mian leat gearán a dhéanamh faoi,

  • Sábháilteacht na hoibre gáis a dhéanann RGI, nó mura bhfuil Deimhniú Críochnaithe eisithe duit
  • Gnéithe a bhaineann le rialáil sábháilteachta RGIanna ag RGII
  • Oibríochtaí RGII

Féadfaidh tú gearán a chur isteach chuig RGII anseo.

Soláthraíonn an CPCC comhairle do chustaiméirí freisin agus iad ag fruiliú ceirde, mar shuiteálaí gáis, anseo.