An raibh a fhios agat go bhfuil sé mídhleathach d’aon duine seachas Conraitheoir Leictreachais Cláraithe (REC) obair leictreach a dhéanamh i do theach? Rialaíonn an CRF gach conraitheoir leictreach a dhéanann obair i do theach tríd an Scéim Leictreach Sábháilte.

Leictreach Sábháilte

Tá an scéim Safe Electric i bhfeidhm chun a chinntiú go bhfuil clár iomlán conraitheoirí leictreachais ann.

Ní mór do REC an chuid is mó den obair leictreach i dteaghlaigh a dhéanamh. Déanann Safe Electric measúnú rialta ar RECanna lena chinntiú go bhfuil siad ag feidhmiú de réir na gcaighdeán náisiúnta ábhartha agus na rialacha teicniúla.

Trí REC atá cláraithe trí Safe Electric a úsáid is féidir leat a bheith muiníneach go bhfuil an inniúlacht theicniúil ag an gconraitheoir agus go bhfuil árachas iomlán acu. Caithfidh gach REC deimhniú críochnaithe a sholáthar do chustaiméirí chun a thaispeáint go bhfuil na hoibreacha críochnaithe sábháilte agus suas le caighdeán. Sin é an fáth nár cheart duit ach Conraitheoir Leictreachais Cláraithe (REC) a úsáid agus Deimhniú Críochnaithe a fháil i gcónaí le haghaidh aon obair a dhéanann siad i do theach.

Le tuilleadh a fháil amach faoi Safe Electric, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin safeelectric.ie.

Tá tuilleadh faisnéise ann faoi ról an CRF ag rialú sábháilteachta conraitheoirí leictreachais chun tuilleadh a fháil amach téigh chuig an gcuid sábháilteachta ar ár suíomh Gréasáin.

Conas a Aimsím Conraitheoir Leictreachais Cláraithe?

Tá clár de gach REC ag Safe Electric agus is féidir leat ceann i do cheantar a fháil ar a suíomh Gréasáin. Trí dhul chuig an leathanachAimsigh Conraitheoirar a suíomh Gréasáin beidh tú in ann conraitheoirí a aimsiú i do cheantar.

Conas a Thuairiscím Oibreacha Neamhdhleathacha?

Má tá amhras ort go bhfuil duine nach REC ag déanamh obair leictreach in áitreabh baile nó ag cur síos orthu féin ar bhealach ar dóigh a thabhairt le tuiscint gur REC iad, ba cheart duit é sin a thuairisciú do Safe Electric. Tá leathanach ar leith ann chun Oibreacha Leictreacha Neamhdhleathacha a Thuairisciú ar an Suíomh Gréasáin Safe Electric. Tá sonraí ar an leathanach faoi conas aon ghníomhaíocht a bhfuil amhras faoi a thuairisciú chomh maith le faisnéis faoin gcaoi a láimhseálann Safe Electric aon tuairiscí a fhaigheann siad.

Conas a dhéantar Gearán faoi Chonraitheoir Leictreachais Cláraithe?

Más mian leat gearán a dhéanamh faoi chaighdeán teicniúil agus sábháilteachta na hoibre a dhéanann REC nó mura eisíodh Deimhniú Críochnaithe duit agus má dhiúltaíonn an REC déanamh amhlaidh, cuir gearán faoi bhráid Safe Electric le do thoil.

Tá leathanach faoi leith ar an Suíomh Gréasáin Safe Electric inar féidir leat gearán a chur isteach. Más mian leat gearán a dhéanamh, téigh chuig an leathanach Gearán Suiteála Leictrí ar shuíomh Gréasáin Safe Electric.