Is é an CRF rialtóir eacnamaíoch neamhspleách Uisce Éireann. Is é an príomhról atá againn leasanna chustaiméirí Uisce Éireann a chosaint.

Mar sin féin, ní hé an CRF an comhlacht atá freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht uisce nó ar thruailliú. Is í an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) an rialtóir comhshaoil náisiúnta atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar sholáthar uisce óil ag Uisce Éireann agus as urscaoileadh ó ghléasraí cóireála fuíolluisce Uisce Éireann a údarú. Ciallaíonn sé seo go bhfuil an EPA i gceannas ar rialacháin maidir le cáilíocht uisce óil a fhorfheidhmiú agus déanann sé iniúchadh ar Uisce Éireann maidir le táirgeadh uisce óil. Rialaíonn an EPA gléasraí cóireála fuíolluisce uirbeacha agus déanann sé iniúchadh ar chórais cóireála fuíolluisce baile.

Má tá ceist nó gearán agat faoi cháilíocht d’uisce óil nó faoi oibreacha fuíolluisce, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh go díreach le Uisce Éireann. Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a fhaigheann tú nó má leanann an fhadhb ar aghaidh, déan teagmháil leis an EPA le do thoil. Déanfaidh an EPA imscrúdú ar an gceist ansin agus réiteoidh sí í nuair is féidir. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach mbeidh baint ag an EPA le himscrúdú a dhéanamh ar shaincheist ar cheart d’Uisce Éireann a réiteach, go dtí go mbeidh deis tugtha d’Uisce Éireann an cheist a imscrúdú agus a réiteach.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar conas gearán a dhéanamh faoi cháilíocht uisce nó oibreacha fuíolluisce, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin an EPA. Ina theannta sin tá rannán ar leith ar a suíomh Gréasáin do dhaoine atá ag iarraidh gearán a dhéanamh, mar sin más mian leat é sin a dhéanamh tabhair cuairt ar a leathanach Déan Gearán faoi Cháilíocht Uisce.

 

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an EPA ar na bealaí seo a leanas:

Post: An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, Bosca Poist 3000, Eastát Chaisleán Bhaile Sheáin, Loch Garman

Teileafón: 1890 278 278+353 1 707 2828 ó cheann scríbe idirnáisiúnta

Gréasáin: www.epa.ie.