Is gléas é méadar uisce a thomhaiseann an méid uisce a sholáthraítear do do mhaoin. Tá méadair suiteáilte ag thart ar 1 mhilliún custaiméir baile ag Uisce Éireann agus méadraítear formhór mór na gcustaiméirí neamhtheaghlaigh freisin.

Méadrú Intíre

Cuirtear méadair do thithe daoine i mbosca méadair, atá suite faoin talamh ar thalamh poiblí. Beidh teicneolaíocht Léitheoireachta Méadair Uathoibrithe (AMR) mar chuid de na méadair seo. Ciallaíonn sé seo gur féidir le Uisce Éireann an méadar a léamh ar bhonn tiomána / siúl ar bhonn agus ní éileoidh sé ar an gcustaiméir a bheith i láthair chun an méadar a léamh.

Tá an clár méadraithe reatha curtha i gcrích, ach má tá gá le méadar nua a shuiteáil nó a athsholáthar, féadfaidh custaiméirí a bheith ag súil go gcuirfidh an obair isteach ar sholáthar uisce don áitreabh ar feadh cúpla uair an chloig. Ní gá d’úinéirí réadmhaoine a bheith i láthair le linn suiteáil méadair agus coimeádfaidh Uisce Éireann an cur isteach chomh híseal agus is féidir.

Cuirfidh Uisce Éireann faisnéis ar fáil faoin bpróiseas a bhaineann le suiteáil do theaghlaigh 2 sheachtain roimhe sin agus tabharfaidh sé fógra ansin faoi dháta na suiteála 2 lá roimh ré ar a laghad.

Ag léamh do mhéadair

Más mian leat do mhéadar féin a léamh, is féidir é sin a dhéanamh. Agus tú ag teacht ar do mhéadar uisce, bí ar an eolas faoi do thimpeallacht, do shábháilteacht phearsanta agus sábháilteacht daoine eile.

Má tá imní ort faoi shoghluaisteacht b’fhéidir gur mhaith leat iarraidh ar chomharsa nó ball teaghlaigh cabhrú leat rochtain a fháil ar do mhéadar uisce. Ná déan iarracht an méadar uisce a léamh tú féin mar d’fhéadfadh go mbeadh lúbadh, corrú agus glúine ar an talamh i gceist leis. Má tá clúdach miotail ar do mhéadar, déan teagmháil le do thoil le Uisce Éireann.

Tá dhá chineál méadar uisce suiteáilte ag Uisce Éireann agus tugtar Diehl agus Itron orthu seo. Tá íomhánna thíos a thaispeánann an dá mhéadar agus cá háit an tsraithuimhir (nó an méadar) a aimsiú ar gach ceann.

Feicfidh tú go bhfuil na dials roinnte ina dhá chuid - roinn dubh agus dearg. Léigh na dials ó chlé go deas agus tabhair faoi deara na digití go léir sna codanna dubh agus dearg. Léiríonn na digití dubha líon na lítear ciúbach a úsáidtear (tá lítear ciúbach cothrom le 1,000 lítear). Taispeánann na digití dearga líon na lítear a úsáidtear (codáin de lítear ciúbach).

Nóta: Tá clúdach soiléir ag an méadar Diehl a chlúdaíonn na dials. Caithfidh tú an clúdach a ardú d’fhonn na dials a fheiceáil. D’fhéadfadh sé go mbeadh sé deacair na dials dearga a léamh ar mhéadar Diehl, go háirithe, tá an dhigit deireanach doiléir.

Tá tuilleadh faisnéise faoi mhéadrú ar fáil ar shuíomh Gréasáin Uisce Éireann. Cuimsíonn sé seo físeáin teagaisc ar conas do mhéadar a léamh. Chun an fhaisnéis seo a fheiceáil, téigh chuig an gcuid méadraithe ar shuíomh Gréasáin Uisce Éireann.

Méadrú Neamh-Intíre

Tá méadair uisce suiteáilte cheana féin i bhformhór mór na n-áitreabh neamh-theaghlaigh. Tá thart ar 10% de chustaiméirí neamh-theaghlaigh gan méadracht ag an am seo.