Má bhíonn fadhb agat le do sholáthraí nó le d’oibreoir líonra, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leo agus mura bhfuil tú sásta lena bhfreagra, ba cheart duit gearán foirmiúil a logáil leo.

Seo thíos faisnéis faoi cé leis ar cheart duit teagmháil a dhéanamh agus cad ba cheart duit a bheith ag súil leis nuair a dhéanann tú gearán a logáil. Tá faisnéis ann freisin faoi cad ba cheart a dhéanamh mura bhfuil tú sásta le toradh an phróisis láimhseála gearán, nó mura láimhseáiltear do ghearán laistigh de chreat ama réasúnta.

Tá Gearán agam - Cé leis a ndéanaim teagmháil?

Ag brath ar chineál do ghearáin d’fhéadfadh gurb é do sholáthraí nó d’oibreoir líonra do chéad phointe teagmhála.

Cibé an leictreachas nó gás nádúrtha é, déileálfaidh soláthraithe le saincheisteanna a bhaineann le réimsí mar seo a leanas:

 • Aon cheisteanna billeála nó fadhbanna le do chuntas.
 • Taithí ar mhargaíocht nó ar fhógraíocht, lena n-áirítear díolacháin ar leac an dorais.
 • Soláthraí ag athrú.
 • Do chuntas a dhúnadh - lena n-áirítear agus tú ag bogadh tí.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil tú i dteideal gearán a logáil le cuideachta nach é do sholáthraí iarbhír é. Mar shampla, má bhíonn soláthróir eile ag díol ar leac an dorais agus mura bhfuil tú sásta faoi do thaithí féin, féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an soláthraí sin.

Cé go mbeadh baint ag formhór na saincheisteanna a bhíonn ag custaiméirí lena soláthróir, tá réimsí áirithe ann ina mbeadh an t-oibreoir líonra ar an gcuideachta is fearr chun teagmháil a dhéanamh leis. Cibé an leictreachas nó gás nádúrtha é, déileálann oibreoirí líonra le saincheisteanna a bhaineann le réimsí mar seo a leanas:

 • Méadair lochtacha
 • Costais ceangail
 • Éigeandálaí
 • Bristeacha Pleanáilte
 • Moill ar nascadh

Ba chóir go mbeadh sonraí teagmhála ar do bhille maidir le do sholáthraí chomh maith leis an oibreoir líonra ábhartha. Más mian leat na soláthraithe éagsúla sa mhargadh a fheiceáil agus faisnéis a fháil faoi conas teagmháil a dhéanamh leo, is féidir leat dul chuig ár leathanach Liosta Soláthraithe Fuinnimh.

Leideanna agus Gearán á Dhéanamh

Sula ndéanann tú gearán, tá cúpla rud ba cheart duit a dhéanamh chun a chinntiú go bhfaighidh tú an toradh a theastaíonn uait. Seo iad ár moltaí faoi cad atá le déanamh:

 • Bíodh tuairim agat faoin toradh a theastaíonn uait agus faoin gcaoi ar mhaith leat d’argóint a chur ar aghaidh.
 • Cruinnigh aon fhaisnéis a theastaíonn uait lena n-áirítear billí, litreacha, sonraí cuntais, nótaí faoi chomhráite roimhe seo agus aon doiciméid ábhartha eile.
 • Ná seol buncháipéisí gaolmhara. Seol cóip agus coinnigh an ceann bunaidh.
 • Déan iarracht fanacht socair agus do chás á chur ar aghaidh.
 • Coinnigh taifead ar aon doiciméid agus déan nótaí d’aon chomhrá lena n-áirítear sonraí faoi ainm agus teideal an duine ar labhair tú leis, dáta an ghlao agus aon ghealltanais nó comhaontuithe a dhéanann an duine sin lena n-áirítear geallúintí go nglaofaidh tú ar ais.
 • Iarr uimhir thagartha gearáin i gcónaí.

Cad a Bheifí ag súil leis

Tá ról tábhachtach ag an CRF i rialáil margaí leictreachais agus gáis. Ceann de na príomhbhealaí a ndéanaimid custaiméirí a chosaint is ea trí “leabhair rialacha’ a chur i bhfeidhm maidir leis an gcaoi a gcaithfidh soláthraithe fuinnimh déileáil le custaiméirí. Baineann ceann de na réimsí a chuimsítear leis an gcaoi a láimhseálann soláthraithe gearáin ó chustaiméirí.

Ceanglaítear ar gach soláthróir Cód Cleachtais ar Láimhseáil Gearán a fhoilsiú. Caithfidh an Cód próiseas éasca a leagan amach do chustaiméirí le húsáid nuair a bhíonn deacrachtaí acu. D’fhonn do chearta a bheith ar eolas agat, ba cheart duit Cód do sholáthraí a athbhreithniú. Cinnteoidh sé seo go mbeidh a fhios agat cén caighdeán seirbhíse atá tú i dteideal a fháil nuair a bhíonn aon phlé agat leo.

Caithfidh gach soláthróir a gCóid Chleachtais a fhoilsiú ar a suíomh Gréasáin nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh leo go díreach chun cóip a iarraidh. Tá tuilleadh faisnéise faoi na Cóid Chleachtais agus na príomhphointí atá i ngach ceann de na cóid. Le tuilleadh a fháil amach is féidir leat cuairt a thabhairt ar leathanach Cosanta Custaiméirí ar ár suíomh Gréasáin.

Amlínte

San áireamh i gCód Cleachtais soláthraithe ar Láimhseáil Gearán tá na hamlínte chun gearáin ó chustaiméirí a réiteach.

De ghnáth, aithneoidh agus réiteoidh soláthraithe gearáin ó chustaiméirí laistigh de chúpla lá. I roinnt cásanna, áfach, go háirithe más ábhar casta nó teicniúil é d’fhéadfadh go dtógfadh sé níos mó ama.

Ba cheart go n-eiseofaí freagra deiridh chuig an gcustaiméir laistigh den dá mhí mar thoradh ar an bpróiseas gearán, ach amháin i gcásanna nach bhfuil an custaiméir ag gabháil nó go bhfuil cúiseanna teicniúla ann a éilíonn tréimhse níos faide. I gcásanna den sórt sin caithfidh an soláthróir an amlíne a bhfuil súil leis a chur in iúl don chustaiméir.

Fós Gan Sona?

Má tá próiseas láimhseála gearán soláthróra nó oibreora líonra curtha i gcrích agat agus mura bhfuil tú sásta fós, féadfaidh tú do ghearán a thabhairt chuig an CRF. Tá sonraí faoi phróiseas an CRF agus conas gearán a dhéanamh linn le fáil sa chluaisín “Logáil Gearán leis an CRF” ar thaobh na láimhe clé.