Liostaíonn an beartas seo na meáin shóisialta trína dtéann an Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRF) i dteagmháil le baill an phobail, cén fhaisnéis ar féidir leat a bheith ag súil a fháil agus an chaoi a ndéanaimid idirghníomhú ag baint úsáide as na hardáin sin.

Cuspóir

Úsáideann an CRF na meáin shóisialta chun:

 • feasacht ar chearta a thógáil agus úsáid na seirbhísí atá ar fáil do chustaiméirí fuinnimh agus uisce a mhéadú, agus
 • feasacht agus tuiscint ar ról agus ar fheidhm an CRF a mhéadú agus an teagmháil le páirtithe leasmhara ábhartha a dhoimhniú.

Níl ár n-úsáid ar na meáin shóisialta beartaithe mar bhealach chun teagmháil a dhéanamh leis an CRF nó chun ceisteanna ó na meáin a chur isteach.

Infhaighteacht

Déanann an CRF cuntais meán sóisialta a nuashonrú agus monatóireacht a dhéanamh orthu Dé Luain-Dé hAoine le linn gnáthuaireanta oifige.

Ní ghlacann an CRF le haon fhreagracht as easpa seirbhíse mar gheall ar downtime aon ardáin meán sóisialta.

Foireann agus freagraí ar phoist

Is iad feidhm Cumarsáide CRF a bhainistíonn cuntais na meán sóisialta CRF. Cuireann foireann an CRF agus tríú páirtithe údaraithe an t-ábhar agus aon fhreagraí sa phost.

Má chuirtear ceisteanna sa phost a bhaineann le faisnéis chasta beartais nó sonraí teicniúla nach féidir a fhreagairt i bhformáid ghearr, féadfaimid tú a threorú chuig doiciméad nó leathanach ar ár suíomh Gréasáin nó teagmháil a dhéanamh le foireann áirithe sa CRF.

Féadfaidh tú teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an CRF trí aon cheann de na sonraí teagmhála atá liostaithe ar an suíomh Gréasáin seo.

Ábhar a leanúint agus a athphostáil

Féadfaidh an CRF cuntais eile a leanúint ar na meáin shóisialta. Ní hionann sin agus a fhormhuiniú ón CRF de chineál ar bith. Ar an gcaoi chéanna, ní chiallaíonn aon ábhar a dhéanaimid a athphostáil / a ath-tweetáil aon fhormhuiniú ar na poist teachtaireachta nó ar an duine aonair nó ar an eagraíocht a phostáil é.

Beartas Modhnóireachta

Ní ghlacann an CRF freagracht as ábhar aon tráchtanna ó 3ú páirtithe a chuirtear ar ardáin meán sóisialta agus bainfidh sé tráchtanna a mheasann CRF:

 • go mbeadh teanga maslach, graosta, mígheanasach nó maslach ann, nó nasc le hábhar graosta nó Maslach
 • gan a bheith ábhartha don ábhar a phostáiltear
 • turscar a chruthú nó táirgí a chur chun cinn nó a fhógairt
 • a bheith deartha chun núis a chur faoi deara do riarthóir an leathanaigh nó d’úsáideoirí eile

Séanadh

Níl an CRF freagrach, faoi dhliteanas agus ní thacaíonn sé le cleachtais phríobháideachta aon láithreáin ghréasáin nasctha. Is ar do phriacal féin a úsáidtear láithreáin ghréasáin na meán sóisialta. Ní ghlacann an CRF aon fhreagracht ná dliteanas as aon díobháil, caillteanas nó damáiste a thabhaítear mar thoradh ar aon úsáid nó spleáchas ar an bhfaisnéis agus an t-ábhar atá laistigh de na láithreáin ghréasáin seo nó a íoslódáladh.

Ardáin Meán Sóisialta

Cuireann an CRF ábhar ar fáil agus is féidir é a leanúint ar na hardáin sin:

Twitter @utilityregCRU

Áirítear ar an ábhar a phostáiltear ar Twitter:

 • Scéalta nuachta agus preaseisiúintí
 • Faisnéis faoi chinntí / fhoilseacháin CRF
 • Deiseanna gairme le CRF
 • Ábhar físe agus infographic atá deartha chun custaiméirí fuinnimh agus uisce a chur ar an eolas
 • Tweetáil beo ar imeachtaí gaolmhara san earnáil
 • Ábhar eile de réir mar a mheastar a bheith oiriúnach

Facebook https://www.facebook.com/utilityregCRU

Áirítear ar an ábhar a phostáiltear ar Facebook:

 • Scéalta nuachta agus preaseisiúintí
 • Faisnéis faoi chinntí / fhoilseacháin CRF
 • Ábhar físe agus infographic atá deartha chun custaiméirí fuinnimh agus uisce a chur ar an eolas
 • Ábhar eile de réir mar a mheastar a bheith oiriúnach

Instagram @cruswitchon

Áirítear ar an ábhar a phostáiltear ar Instagram:

 • Scéalta nuachta agus preaseisiúintí
 • Faisnéis faoi chinntí / fhoilseacháin CRF
 • Ábhar físe agus infographic atá deartha chun custaiméirí fuinnimh agus uisce a chur ar an eolas
 • Ábhar eile de réir mar a mheastar a bheith oiriúnach

Cainéal YouTube https://www.youtube.com/channel/UCVUnXNkBf6MVljh6F7sOrAg?view_as=subscriber

Áirítear ar an ábhar a phostáiltear ar YouTube:

 • Ábhar físe agus infographic atá deartha chun custaiméirí fuinnimh agus uisce a chur ar an eolas