Príobháideacht Sonraí

D’fhonn a fheidhmeanna a chomhlíonadh, b’fhéidir go mbeidh ar an CRF sonraí pearsanta (faisnéis) a bhailiú agus a úsáid ó na daoine aonair a thagann i dteagmháil linn.

Glacaimid go dáiríre le do phríobháideacht agus táimid lántiomanta do chuid faisnéise a choinneáil príobháideach de réir an dlí um chosaint sonraí.

Cuirtear ár bhFógra Príobháideachta sonraí ar fáil chun ár n-oibleagáidí faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) a chomhlíonadh, le héifeacht ón 25 Bealtaine 2018, a éilíonn cuntasacht agus trédhearcacht níos mó ó eagraíochtaí mar ár gcuid maidir le do chuid faisnéise pearsanta.

Míníonn ár bhFógra Príobháideachais conas agus cathain a bhailímid sonraí pearsanta fút, cén fáth a ndéanaimid amhlaidh agus a ndéanaimid leis an bhfaisnéis seo. Míníonn sé freisin do chearta maidir le bailiú faisnéise pearsanta agus conas is féidir leat na cearta sin a fheidhmiú.

Leagtar amach san Fhógra Príobháideachta CRF conas a dhéanaimid cearta príobháideachta daoine aonair a chosaint agus is féidir iad a fháil anseo.

Is féidir leagan Gaeilge den Fhógra Príobháideachta CRF a fháil anseo.