Tá oifig an CRF ag an Malartán suite gar don phríomhbhealach isteach chuig ospidéal Thamhlachta. Féach ar ár suíomh ag an léarscáil seo a leanas:


Féach ar an Léarscáil Níos Mó

Is furasta teacht orainn i gcarr, Luas nó bus:

  • Le Luas, táimid ag siúl timpeall 3 nóiméad ó stad an Ospidéil ar an Líne Dhearg. Féach https://www.luas.ie le do thoil chun faisnéis a fháil faoi sheirbhís tram Luas
  • Féach https://www.dublinbus.ie le haghaidh sonraí faoi sheirbhísí bus chuig / ó Thamhlacht. Tá seirbhís bus i bhfeidhm freisin idir Aerfort Thamhlachta agus aerfort Bhaile Átha Cliath – féach www.airporthopper.ie le haghaidh faisnéise.

Ag an CRF

Tá páirceáil íoctha ar fáil faoin talamh; bealach isteach in aice le foirgneamh an Mhalartáin.

Tá póirtéir i láthair ag fáiltiú The Exchange agus treoróidh sé tú chuig ár bpríomhfháiltiú ar an 2ú hurlár.